Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Här skedde olyckorna i centrala Falkenberg. Allra vanligast är att fotgängare och cyklister skadas. Totalt inträffade 282 olyckor i kommunen. I de fall olyckan saknar position finns den inte med på kartan.

Fotgängare och cyklister lever farligt

Över 280 olyckor inträffade förra året i vägtrafikmiljö i Falkenbergs kommun. Två av dem var dödsolyckor. Allra vanligast är att fotgängare och cyklister skadar sig.

Förra året skadades 310 människor i vägtrafikmiljö i kommunen. Totalt inträffade 282 olyckor. Det visar statistik som HN begärt ut från Transportstyrelsen dit polis och/eller sjukvård rapporterar olyckor med personskador. Två av dem var dödsolyckor. I februari omkom en bilist efter att ha blivit påkörd bakifrån söder om Hebergspåfarten på E 6. I november dog en cyklist efter en singelolycka på Sandgatan.

Antalet inrapporterade olyckor med personskador är nästan oförändrat jämfört med 2013. Då skedde 288 stycken varav fyra dödsolyckor.

Av de människor som skadades förra året blev 160 det på gatu- eller vägsträckor, 47 på gång- och cykelbanor eller trottoar och 27 i gatu- eller vägkorsningar. 51 personer skadades i trafikolyckor med personbil, lastbil, buss eller motorcykel. 15 av dem fick skador när de blev påkörda bakifrån och 17 vid krock med annat fordon.

Det finns enbart skadeinformation från sjukvården om 261 av de 310 skadade. I prognos bedömer Transportstyrelsen att 60 av dem riskerar att drabbas av bestående hälsoförluster, det vill säga minst enprocentig medicinsk invaliditet. Åtta av de 60 riskerar att drabbas av minst tioprocentig medicinsk invaliditet. Det stora flertalet av dem är fotgängare och cyklister.

Allra flest människor skadar sig på egen hand till fots eller på cykel. Inte helt oväntat sker många av olyckorna i Falkenberg.

– Det kan vara att man snavat på en trottoarkant, halkat för att det är snö, löv eller slipprigt underlag. Det handlar om underlaget och halksituationer, säger Hans Johansson, regional samordnare på Transportstyrelsen.

Förra året skadades 80 fotgängare. På Arvidstorp skedde flera olyckor och även i Tröingebergsbacken skadades människor. Även singelolyckor med fotgängare kan leda till ganska allvarliga skador, särskilt om det är äldre personer då det kan bli fler komplikationer som följer med i spåren av olyckan.

Likaså 70 cyklister skadades förra året i singelolyckor. Det kan vara att man kört ner i en spricka i asfalten, kört på löst grus eller sladdat omkull. En tankeställare för alla som väljer att köra utan cykelhjälm?

16 personer skadades i singelolyckor på moped och tolv människor i krockar med älgar, bland annat i närheten av Årstad och Heberg.

– Viltolyckor leder sällan till personskador utan till egendomsskador, säger Hans Johansson, som en förklaring till varför få viltolyckor finns med i den begärda statistiken.

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här