Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Karin Borgström, ordförande i FUB, som engagerar sig mot grundsärskolans flytt. Bild: Håkan Bergström

Fortsatt kamp mot särskolans flytt

Föräldrarna fortsätter kampen mot beslutet att flytta grundsärskolan till Söderskolan i Heberg. Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har nu bjudit in dem till nästa möte för diskussion.

– Föräldrarna får 20 minuter för att diskutera frågan med barn- och utbildningsnämnden, vilket många tyckt är snålt tilltaget när vi under längre tid har försökt få svar på frågor och inbjudit till möten, säger Karin Borgström, ordförande för FUB i Falkenberg, föreningen till stöd för personer med utvecklingsstörning, som är en samlande kraft i protesterna mot den beslutade särskoleflytten.
Men givetvis tar man tillfället.

I måndags kväll ordnade FUB en intern träff för föräldrarna, för att se hur man kan gå vidare med frågan. Föräldrarnas krav, i alla fall såsom det hittills kommit till uttryck, är att grundsärskolan bör bli kvar som idag på Hjortsbergsskolan (för de yngre) och Tullbroskolan (för de äldre barnen), eftersom de behöver stimulansen i närheten till stan och för att undvika ett smärtsamt uppbrott från väl fungerande skolmiljöer.
– Men vi har en trångboddhet på Hjortsbergsskolan och det finns fördelar med att samla hela grundsärskolan på en skola, för då behöver inte heller barnen byta skolmiljö under sina år i grundsärskolan, säger Kerstin Angel (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Så även om politikerna nu bjudit in föräldrarna till barn- och utbildningsnämndens möte den 23 november, så ser Kerstin Angel egentligen inget utrymme för omprövning. Beslutet ligger fast om att till hösten 2017 flytta grundsärskolan till Söderskolan i Heberg, där det också fortsatt ska finnas plats för den vanliga grundskolan.
Föräldrarnas möjlighet att ändra beslutet verkar alltså begränsat. En gnutta optimism väcktes av Kristdemokraterna vid ett möte för ett par veckor sedan, när partiets ledamot i barn- och utbildningsnämnden Susan Pettersson antydde att ett nytt besked i särskolefrågan kunde väntas från partiet.
– Men det var en sammanblandning av lite olika frågor. Vi håller på att titta på skolfrågan i stort inom Kristdemokraterna, men vi har inget att komma med just nu och egentligen har det inte specifikt med särskolan att göra, säger Daniel Bernhardt, ordförande för Kristdemokraterna i Falkenberg.

Enligt Karin Borgström i FUB är medborgarförslag att vänta från föräldrarna, såsom ett sätt att hålla liv i debatten. Genom att i ett eller flera medborgarförslag kräva att särskolan ska bli kvar i ett centrumnära läge, så tar man chansen att ändå få upp frågan i kommunfullmäktige, som är den instans som i regel slutligt ska avgöra just medborgarförslag.  På så sätt vill man väcka en bredare debatt än bara i barn- och utbildningsnämnden som i det här fallet tagit det slutliga beslutet.
På motsvarande sätt har också Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gått till förvaltningsrätten för att försöka få ett domstolsbeslut på att hela omorganisationen av skolan, där särskoleflytten bara är en del, är av sådan betydelse att den ska avgöras slutgiltigt av kommunfullmäktige, inte enbart av barn- och utbildningsnämnden. Detta med hänvisning till kommunallagen som säger att det enbart är fullmäktige som kan besluta i ärenden av ”principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”. 

Dock är det knappast troligt att en sådan debatt i kommunfullmäktige leder till någon ändring, i vart fall inte så länge hela alliansen håller ihop. Övriga partier, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, är oense med alliansmajoriteten i skolfrågan och vill att grundsärskolan inte ska flyttas till Heberg utan finnas kvar vid ”en centrumskola”. 
Men det räcker inte, eftersom Sverigedemokraterna står med en permanent tom stol fullmäktige och inte längre har någon vågmästarroll mellan blocken.

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här