Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Formaliamiss om vitet igen

Det är andra gången bygglovsnämnden i Falkenberg gör en tabbe i frågan om vite för olovligt uppställda villavagnar i Olofsbo.

Det blev inget vite utdömt i mark- och miljödomstolen. Bygglovsnämnden ansökan om utdömande av vite riktat mot markägaren Bostadsföreningen Olofsbo stugor avslogs.

Nämnden hade yrkat att domstolen skulle döma ut vite på totalt 600 000 kronor för 20 villavagnar som stod kvar vid inspektionen den 10 december.

Ansökan stödde sig mot ett beslut från förra hösten där det grundläggande vitesföreläggandet fastslogs till 30 000 kronor per vagn. Men på grund av hur grundföreläggandet är formulerat avslogs nämndens begäran. I grundföreläggandet står det att vitet utdöms om BRF Olofsbo ”inte senast 2014-12-01 har undanröjt de 106 olovligt uppställda villavagnar...”. Eftersom grundföreläggandet inte är utformat som ett löpande vite går det inte att stödja sig mot det beslutet i år.

När grundföreläggandet skulle fastställas förra hösten fick nämnden också på fingrarna av mark- och miljödomstolen. BRF Olofsbo hade överklagat nämndens beslut varpå det upphävdes av domstolen eftersom det var för vagt formulerat. Det skulle framgå tydligare vilka regler som gällde och fick därför skrivas om.

Bygglovsnämndens ordförande vill inte kommentera den tidigare missen eftersom den gjordes innan han tillträdde. Hur nämnden ska agera nu är oklart.

– Ett alternativ är att låta saken bero eftersom syftet med vitet har uppnåtts. Ett annat alternativ är att vi omformulerar beslutet, det har vi inte tagit beslut om än, säger Bo Gustafsson (M).

Enligt villavagnsägaren Sven-Olof Sandberg har hela processen löpt över huvudet på villavagnsägarna i alla år. Sandbergs vagn är en av de som fortfarande står kvar och han är i dag lättad att han inte längre riskerar något krav.

– Ärendet är skött väldigt, väldigt illa och vi har kommit i kläm. Detta är ett myndighetsövergrepp hela saken, säger Sven-Olof Sandberg.

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här