Företagare i Falkenberg samlades för tematräff om it-säkerhet och bedrägerier

Företagens utsatthet för brott kostar 100 miljarder kronor om året. I en insats över kommungränserna har det lokala näringslivet träffats för att få en inblick i den sårbara, digitala världen – och hoten mot cybersäkerheten.