För varmt i fyra förskolor

Fyra förskolor i Falkenberg har det för varmt på sommaren. Redan i somras skulle det utredas men miljö och hälsa har inte fått in utlovade mätresultat. Därmed riskerar kommunen att få betala 290 000 kronor i vite.