Fontänhuset testar "Nya vägar" för att hjälpa unga ut i arbete

"Nya vägar" är namnet på ett nytt treårigt projekt som Fontänhuset i Falkenberg i april startar för att stötta ungdomar med psykisk ohälsa och låg självkänsla. Projektet sker i samverkan med Arbetsförmedlingen och socialtjänsten och möjliggörs genom ett bidrag på 4,7 miljoner kronor från Arvsfonden.