Får böter för att dispens för strandskydd saknades

Dubbla nej från Falkenbergs kommun och avslag på sin överklagan till Länsstyrelsen i Halland. Nu har Jari Leinonen fått ytterligare en motgång. Denna gång i form av böter på 14 000 kronor.