Maria Larsson (C) tycker det går för långsamt med tillgängligheten på Skrea strand. Georgia Ferris (KD) svarar.
Maria Larsson (C) tycker det går för långsamt med tillgängligheten på Skrea strand. Georgia Ferris (KD) svarar. Bild: Håkan Johansson

Falkenbergs styrande politiker grillas om tillgängligheten på Skrea Strand

När blir Skrea strand mer tillgängligt för alla? Frågan ställdes av Maria Larsson (C) när Falkenbergs politiker samlades för kommunfullmäktige.

ANNONS
|

I form av en interpellation riktar ledamoten Maria Larsson (C) kritik mot att tillgänglighetssatsningar på Skrea strand hamnat i skymundan bakom andra kostsamma projekt i området.

I kommunfullmäktige ställer hon frågan till den politiska majoriteten om när Skrea strand blir tillgängligt för alla.

– Jag bröt nacken år 2005 och blev helt förlamad. Det gör faktiskt ont i själen att se sin familj åka till stranden varje sommar utan att kunna följa med, säger Maria Larsson (C).

Kultur-, fritids- och tekniknämndens(KFT) ordförande Georgia Ferris (KD) svarar på frågan i fullmäktige.

– Projektet Strandbaden syftar till att öka tillgängligheten i området. Bland annat genom att bredda och förbättra gång och cykelvägar. Dessutom byggs fler och tillgänglighetsanpassade toaletter.

ANNONS

– Tillgängligheten har inte fått stå tillbaka utan är en integrerad del i detta projektet, sa hon i talarstolen.

Oppositionen ryter ifrån om tillgängligheten på Skrea strand

Georgia Ferris fortsätter genom att berätta att frågan om tillgängligheten på badstränder lyfts från utredningen Badliv, en utredning som legat på bordet hos KFT under många år, för att skynda på processen. Nämnden har även äskat två miljoner kronor i budgetprocessen för att kunna satsa på tillgängliga bad år 2021.

Detta var ett svar som inte helt tillfredsställde Maria Larsson (C). Hon tycker att kommunen borde tillgängliggöra en del av själva stranden när kvarteret Strandbaden upprustas.

– Detsamma gäller för strandövergången vid klitterna. Då hittar man 250 000 kronor men det finns fortfarande inga pengar till att tillgängliggöra en del av den två kilometer långa stranden.

Det känns som att den nya politiska ledningen hellre prioriterar gratisparkeringar i centralorten än tillgängligheten för våra rörelsehindrade.

En rad partikollegor följde Maria Larsson upp i talarstolen. Anneli Andelèn (C), Per Johansson (C) och Stig Agnåker (C) tryckte på hur oppositionen vill prioritera tillgänglighetsfrågan kommande år.

– Det känns som att den nya politiska ledningen hellre prioriterar gratisparkeringar i centralorten än tillgängligheten för våra rörelsehindrade. Hade vi alla här i salen varit rörelsehindrade tror jag att denna frågan redan varit löst, sa Agnåker.

Georgia Ferris (KD) var snabb på att replikera att centerpartiet själva styrt både kommunen och KFT i många år.

ANNONS

– Varför hände ingenting då? Var var förslagen i alla tidigare budgetar om tillgänglighetsanpassade bad? För då hade vi ju faktiskt inte p-skiva.

ANNONS