Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Dan Randelid berättar om kommunens nya satsning för att förebygga och kartlägga kränkningar i skolan. Bild: HAKAN JOHANSSON
Dan Randelid berättar om kommunens nya satsning för att förebygga och kartlägga kränkningar i skolan. Bild: HAKAN JOHANSSON

Falkenbergs satsning mot mobbning efter kritik från Skolinspektionen

Bristande rutiner mot mobbning fick Skolinspektionen att ryta ifrån. Nu storsatsar barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenberg på nya rutiner och system som ska förebygga och kartlägga mobbning på skolorna.

Tre kommunala skolor har under våren fått kritik av Skolinspektionen efter anmälningar från vårdnadshavare. Samtliga anmälningar rör elever som uppger att de varit utsatta för mobbning av klasskamrater. Anmälningarna vittnar om både fysiska och verbala kränkningar, samt en frustration från föräldrarna över att respektive skola inte har varit tillräckligt handlingskraftig i att förhindra det.

Skolan har enligt lag skyldighet att skyndsamt utreda och anmäla kränkande behandlingar. Detta är något som brustit i Falkenbergs kommun, enligt beslut från skolinspektionens Barn- och elevombud (BEO).

– Det är tråkigt när det går så långt att föräldrarna inte litar på att vi gör det vi ska göra. Vi vill att de ska känna sig trygga i att vi hanterar och förebygger den här typen av händelser, säger Dan Randelid, verksamhetschef för grundskolorna i Falkenberg.

Inte första gången Falkenberg får kritik

Randelid berättar vidare att det inte är första gången kommunen får denna typen av kritik från Skolinspektionen, och att man den här gången gick in med inställningen att det skulle bli den sista.

– Vad en utredning är kan se väldigt olika ut. En utredning kan vara stor eller liten, och det är inte alltid tydligt vad en tillräcklig utredning egentligen är. Nu har vi sagt att hellre för ofta än för sällan och hellre för mycket än för lite.

En tydligare rutin och en checklista har skickats ut till skolorna som ska tydliggöra hur händelser med kränkande behandling ska hanteras. Dessutom har utbildningsförvaltningen köpt in ett nytt datasystem till skolorna för att göra det enklare att anmäla och följa upp.

– Det har varit tungarbetat med analoga dokument. Vi har testat det nya digitala systemet på några skolor och det har funkat bra. Beslut har tagits att köpa in systemet till alla skolor och efter höstlovet kommer alla ha det.

Skolan anmälde inte kränkningar till kommunen

Som huvudman har kommunen det yttersta ansvaret att se till att ingen elev utsätts för kränkningar i skolan. Barn- och elevombudsmannen och Skolinspektionen har avslutat de aktuella ärenden då de anser att Falkenbergs kommun vidtagit de åtgärder som behövs.

Har ni som ansvariga verkligen koll på hur läget med mobbning ser ut i kommunen när skolorna inte anmäler?

– Ja, det skulle jag säga. Skolorna har anmält, men de har ibland inte anmält tillräckligt skyndsamt. Det är egentligen det som underlättas av det här digitala systemet, säger Dan Randelid.

Men i ett av fallen ska det ha gått 2,5 år.

– Det stämmer och var väldigt olyckligt. Det var i samband med rektorsbyte vilket är en möjlig förklaring, men det är inget ursäkt.

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här