Falkenbergs kommun kan bli ansvarig för föroreningar vid Östra Gärdets förskola

Kommunen kan bli ansvariga för undersökning och sanering av eventuella föroreningar på Östra Gärdets förskola. Efter åtta år har länsstyrelsen kommit med sitt yttrande.
– Vi tycker inte att kommunen har någon skuld alls i detta, säger kommunstyrelsens ordförande Per Svensson (S).