Falkenbergs kommun gör ett rekordresultat

Falkenbergs kommun hade budgeterat med ett underskott på 14 miljoner kronor för 2021. Istället gör kommunen sitt bästa ekonomiska resultat någonsin med ett plusresultat på 165 miljoner. Inräknat de kommunala bolagen är överskottet ännu större.