Falkenbergs kommun går ut med markanvisningstävling för Skrea Lyckan

Detaljplanearbetet för Skrea Lyckan är i full gång. Nu utlyser Falkenbergs kommun en markanvisningstävling för en del av området. Syftet är att locka många intressenter och få in bra förslag för områdets utveckling.