Falkenbergs kommun ett steg närmare ny förskola i Vinberg

Efter flera turer kring när den ska byggas har Falkenbergs kommun nu lämnat in bygglovsansökan om en ny förskola i Vinberg. Planen är att bygget ska dra igång redan nästa vår med en kostnad på drygt 30 miljoner.