Falkenberg har implementerat medborgarlöfte om SSPF-samverkan i kommunen

Risken att ungdomar hamnar i kriminalitet och drogmissbruk ska minimeras och förebyggas. Det är syftet med den SSPF-samverkan som har implementerats i kommunen.