Falkenberg Energi höjer priset på fjärrvärme och elnätsavgiften

19 procent. Så mycket höjer Falkenberg Energi priset på fjärrvärme vid årsskiftet.
– Det är aldrig kul att gå ut med en sån saftig höjning, säger Markus Bengtsson, tillförordnad vd för bolaget, som även kommer höja elnätsavgiften vid samma tidpunkt.