Fabos nya kontor bromsas

Det nya kontoret som Fabo planerar stötte på problem i bygglovsnämnden. Bygglovet bromsas med remiss till kommunstyrelsens arbetsutskott för trafikutredning och och frågetecken kring detaljplanen.