Få anmälda barn till gratis simskola

Falkenberg är en av kommunerna som fått bidrag för gratis simskola för barn i förskoleklass. Det drog igång nu i veckan men det har hittills varit få anmälda till simskolan.