Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Företag krävs på tvåhundratusen kronor efter amputerat finger

Ett företag i Falkenberg har fått ett strafföreläggande på tvåhundratusen kronor. Detta sedan en arbetstagare tvingades att amputera ett finger efter en arbetsplatsolycka.

Det var 2018 som olyckan var framme. När en maskin på företaget fick stopp gick en arbetstagare fram till en lucka för att åtgärda felet. Men istället för att lösa problemet med maskinen så klämde sig personen illa.

Arbetstagaren skadade flera fingrar. Bland annat så åsamkades pekfinger, ringfinger och lillfinger på högerhand krosskador. Lillfingret skadades så illa så att det behövde amputeras.

Åklagarmyndighetens riksenhet för miljö- och arbetsmiljömål har utfärdad ett strafföreläggande om tvåhundratusen kronor som företaget måste betala. I föreläggandet skriver man bland annat:

”Den eller de personer inom bolaget som burit arbetsgivarens skyddsansvar har av oaktsamhet åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen ålegat dem till förebyggande av ohälsa och olycksfall genom att låta arbetstagaren utföra arbete vid aktuell maskin.”

Grundläggande säkerhet saknades

Det handlar bland annat om att en maskin ska vara försedd med skydd eller skyddsanordningar som hindrar personer från att komma i kontakt med farliga delar. Den maskin som olyckan skedde vid uppfyllde inte de grundläggande säkerhetskrav som Arbetsmiljöverkets föreskrifter kräver och därför ska företaget anses skyldigt.

”Näringsidkaren har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten”, avslutar Åklagarmyndigheten sitt föreläggande med.

Fakta: Strafföreläggande

För att ett strafföreläggande ska få samma verkan som en dom så måste den som fått det godkänna det.

Om så inte sker kan åklagaren välja att väcka åtal och saker prövas då istället av domstol.

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här