Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Här, en bit in till höger om Stafsingevägen på dess väg mot Stafsinge kyrka, planeras tio bostäder för personer med psykisk ohälsa. Bild: Håkan Bergström

Ett nytt stödboende planeras

Falkenberg har brist på bostäder för personer med psykiatrisk problematik och som kräver tillsyn. Nu planeras ett sådant boende för tio personer i Stafsinge, bortom Solhaga.

– Boendet ska vara en integrerad del i samhället, samtidigt som det ligger såpass avskilt att man slipper en stressad miljö, säger Rie Boulund (M), ordförande i socialnämnden.

Socialnämndens ambition att få fram tio små enpersonsbostäder, som ligger samlade tillsammans med lokaler för personal, har kantats av fördröjning. Meningen är sedan ett par år tillbaka att ett sådant boende ska placeras på en tomt vid Skärslidarna på Tröingeberg. Men grannar där har invänt mot bygglovet och fått rätt redan på den punkten att det behövs en formell planläggning av området för att ett nybygge ska kunna ske. Därför kan det dröja ännu ett par år innan den etableringen ens är möjlig att genomföra.
– Vi har kvar det som ett fortsatt alternativ, men vi måste också ha ett snabbspår, ett boende som är färdigt redan nästa år, säger socialchef Johan Klingborg.
Av det skälet har socialnämnden, med stöd av särskilt anslagna pengar i budgeten, nu beslutat att ett nybygge ska ske en bit bakom Solhaga äldreboende och AIK-vallen, intill Stafsingevägen som går från Stafsinge kyrka och ner mot Skogstorp. 
Några olika förslag till lokalisering har övervägts men detta ses som det bästa, på någorlunda nära avstånd till servicen i Falkenberg men i en lugn avskildhet där också gällande detaljplan ger utrymme för ett sådant bygge.

Skälet till att boendet behövs är att Falkenbergs kommun just nu inte klarar av att erbjuda denna möjlighet på hemmaplan för dem som behöver. Istället är de hänvisade till bostadslösningar på annat håll:
”Vid en genomgång av aktuella ärenden inom socialpsykiatrin konstaterades i februari 2016 att det fanns 10-11 personer som var externt placerade på grund av att utbudet av boende ej finns i Falkenberg. De inom socialpsykiatrin är alltså den enda utsatta grupp som inte kan erbjudas boende i sin hemkommun. Vid en större genomgång tillsammans med Vuxenpsykiatriska mottagningen (VPM) identifierades 19 personer, inklusive de externt placerade, som var i behov av socialpsykiatriboende”, skriver kommunen i sin utredning som ligger till grund för den nu föreslagna investeringen.
Det rör sig alltså om personer som lider eller lidit av olika typer av psykisk ohälsa och som antingen mer permanent eller tillfälligt efter utskrivning från vård behöver ett stödboende med viss tillsyn dygnet runt. 

I dag finns ett motsvarande boende, men med färre enpersonsbostäder, på Falkenerarevägen i närheten av fjärrvärmeverket. Men det vilar på tillfälligt bygglov och ska därför ersättas 2018 med detta nybyggda boende i Stafsinge, som dessutom ger plats för fler. Ett liknande boende håller också på att dra igång i de enpersonsbostäder, som under en tid stått tomma efter annan användning, i en glänta vid Falkagård/Arvidstorp. Men också det är en tillfällig lösning under en femårsperiod.
– Så vid sidan av det nu beslutade boendet i Stafsinge måste vi planera för ytterligare ett motsvarande boende som ska vara färdigt senast till 2022, antingen enligt tidigare på plan på Tröingeberg eller på någon annan plats, säger Johan Klingborg.

Socialtjänstlagen är tydlig om att en kommun måste kunna erbjuda bostäder för personer med särskilda behov på grund av psykisk funktionsnedsättning. Dessutom skärps även kommunernas betalningsansvar när det gäller patienter som ska skrivas ut från psykiatrisk vård och inte omedelbart kan erbjudas ett boende.