Enkät: Fem utställare om Jobbmässan

Hallands Nyheter passade under jobbmässan i Falkhallen på att fråga ett antal företag och utställare vilka lediga tjänster de hade att erbjuda och hur stort intresset var bland besökarna.