Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Energibolagets vd-avtal åter ifrågasatt

Ett snart tre år gammalt anställningsavtal för Falkenberg Energis vd fortsätter att väcka diskussion. Moderbolaget Stadshus AB har uppmanat att kontraktet ska rivas medan Falkenberg energis bolagsstämma har godkänt det.

I 2012 års löneförhandling fick Falkenberg energis vd Britt-Marie Johansson sitt avgångsvederlag förlängt från 14 till 24 månader om hon skulle bli uppsagd. Energibolagets styrelseordförande Ingemar Stridh (M) skötte avtalet:

– Jag förlängde uppsägningstiden. Det godkändes av bolagsstämman 2013. Sedan togs det upp igen på bolagsstämman 2014.

Det var för att kommunens dåvarande revisor Bernth Sibelius väckte frågan och även den auktoriserade revisionsbyrån.

– De uppmärksammade det ett år för sent. Det är lite att underkänna sig själv. Om de haft en åsikt om det skulle det ha varit uppe på bolagsstämman 2013, säger Ingemar Stridh.

Eftersom bolagsstämman 2013 godkände anställningsavtalet anser han därmed frågan utagerad. Det gör däremot inte Bernth Sibelius som skrivit ett brev riktat till Boris Lennerhov som tillträder i Stadshus AB efter bolagsstämman i maj. I svaret, som är författat av Stadshus AB:s vd Rolf Landholm, ordförande Anders Treschow (M) och vice ordförande Jan Dickens (S), framkommer att det finns kritik mot hur Ingemar Stridh hanterat frågan.

Vd:ar i de kommunala bolagen kan ha olika lönesättning men anställningsvillkoren vid en uppsägning regleras genom en gemensam mall som Stadshus AB tagit fram. Den säger att avgångsvederlaget ska vara på 18 månader och att de förmåner en uppsagd får från en annan arbetsgivare under uppsägningstiden ska räknas av mot uppsägningslönen. Britt-Marie Johanssons avtal ger 24 månader avgångsvederlag och ingen avräkning av uppsägningslön vid en ny arbetsgivare inom tiden. Enligt Stridh förhandlades det sistnämnda bort redan i 2010 års löneförhandling då med Östen Nilsson (C) som styrelseordförande. Ingemar Stridh säger att han inte sett den gemensamma mallen.

I ägardirektiven för Falkenberg energi står det att bolagets styrelse ska samråda med moderbolagets styrelse ”innan beslut fattas om, anställning, anställningens innehåll, eller entledigande av verkställande direktör”. Stadshus AB skriver i sitt svar att ”I detta fall har inget samråd ägt rum. Ordföranden, Ingemar Stridh, har på egen hand träffat denna överenskommelse med VD”.

– Vi följer ägardirektiven. Ägaren har godkänt detta på två bolagsstämmor. Det har redovisats öppet. Då skulle ägaren ha protesterat där men har inte gjort det. Nu är det historia, säger Ingemar Stridh.

Enligt Rolf Landholm har revisorerna ett antal år påtalat att energibolagets vd har ett avtal som skiljer sig mot övriga, senast i 2014 års revisionsrapport.

– Vi uppmanade Ingemar Stridh att riva avtalet men så har inte skett. Vi kan inte göra mer utifrån vår roll. De enda som kan agera nu är fullmäktige som kan avsätta en ordförande eller partiet som nominerat honom, säger Landholm.

Ingemar Stridh medger att han fått en uppmaning att riva kontraktet.

– Jag blev uppmanad att ta en förhandling med Britt-Marie. Hon sa: ”Det går jag inte med på”. Nu kommer det förhoppningsvis en kompetent ordförande i Boris Lennerhov. Jag tycker inte det är professionellt som de håller på. Jag tar mina uppgifter ytterst allvarsamt.

Rolf Landholm är kritisk:

– Det är givetvis allvarligt om vi har kommit överens om gemensamma mallar. Det var ingen dialog, nu skrev man avtal utan vår kunskap.

Hur ser du på att det inte skett några åtgärder?

– Jag kan tycka det är märkligt. Vi skriver inte regelverk bara för att det är roligt. Ytterst är det fullmäktige som har bestämt regelverket. De som författat saker ska se till att det efterlevs annars kan man kasta alla regelverk i papperskorgen, säger Landholm.

HN har sökt fullmäktiges ordförande utan resultat.

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här