El-Andersson i Vessigebro vände nedgång till uppgång

Elfirman El-Andersson i Vessigebro hade ett tufft 2021. Under 2022 vände siffrorna dock uppåt igen. Omsättningen ökade med 20 procent. Det framgår av bolagets årsredovisning som nyligen blev offentligt.