Efter Skolinspektionens kritik – här är Okome skolas åtgärder

Vid Skolinspektionens tillsyn på Okome skola kom det fram att det förekom kränkningar, rådde bristande studiero och att så många som en fjärdedel av eleverna riskerade att inte nå kunskapsmålen.
Nu har barn- och utbildningsnämnden svarat Skolinspektionen på föreläggandet och redogjort för vad som har gjorts för att bringa ordning och reda.