Dilemmat på Ramsjöholm – kommer barnen vilja ha en solcellspark?

Erik Nilsson på gården Ramsjöholm är en av många bönder som blivit kontaktade av solcellsföretag som vill arrendera mark. Erik tackade ja till ett av erbjudandena och snart försörjer en solcellspark på hans gård mediebolaget Egmont med el.
Att säga ja till parken var dock inte självklart.