"Det ska vara en fritidsgård för alla"

Nya ungdomshuset på Stationsgatan 12 håller på att ta form. Här blir det ungdomsverksamhet under ett tak. – Det ska vara en fritidsgård för alla, säger Georgia Ferris (KD), ordförande i kultur-, fritids-, och tekniknämnden