Det gäller i Varbergs och Falkenbergs kommun kring att elda trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall ska inte eldas på den egna tomten. Så kan man enklast summera det som gäller i Varbergs och Falkenbergs kommun i nuläget. Dock kan det med tiden bli förändringar utifrån hur kommunerna ska tolka direktiven.