De anklagas för att vara arbetsmiljöproblemet på Mötesplats Mölle

För drygt två veckor sedan stängdes Mötesplats Mölle efter att flera anmälningar om arbetsmiljöproblem på mötesplatsen kommit in till socialkontoret. Vad anmälningarna mer konkret bestod i ville man dock inte berätta. Men nu står det klart:
– Det är vi som är bovarna i dramat, säger Kerstin Zander, ordförande för Mötesplats Mölles vänner.