Centrala upphandlingar hot mot lokala företag

Arbetsförmedlingens centrala upphandlingar riskerar framtiden för lokala aktörer. Upphandlingarna minskar det lokala inflytandet och korta anbudstider skapar osäkerhet.

ANNONS
|

På Resurscenter utförs arbetsuppgifters som till allra största delen kommer från lokala företag som har tillfälliga toppar eller av andra anledningar behöver hjälp. Här finns personer som befinner sig en bit från den öppna arbetsmarknaden och som här får en chans att utvecklas, få ett socialt sammanhang och i bästa fall slussas ut till en tillsvidareanställning.

–Cirka 30 procent av dem som kommer hit går vidare till ett arbete, förklarar Peter Henriksson. Han har arbetat på Resurscenter i 19 år och har varit med om många förändringar av förutsättningarna för att driva företaget vidare. Förändringarna är alltid kopplade till arbetsmarknadsåtgärder och regeringsskiften.

ANNONS

Sedan några år tillbaka ska Arbetsförmedlingens tjänster upphandlas centralt i Stockholm och det ställer till problem för bland andra Resurscenter som tidigare inte behövt konkurera med andra än andra lokala aktörer.

–I upphandlingsunderlaget tar man ingen hänsyn till tidigare erfarenheter och förankring på orten. Avståndet från arbetsplatsen har heller ingen betydelse, säger Peter Henriksson.

–Det har hänt att människor tvingats åka till Halmstad stället för att vara här hos oss.

De centralt styrda upphandlingarna oroar Peter Henriksson och styrelsen för ideella Resurscenter, inte minst för att anbudstiden oftast inte är längre än ett år. Den korta framförhållningen gör att man inte vet vad man har att rätta sig efter på längre sikt. Det gör i sin tur att man inte vågar nyanställa eller göra investeringar i nya maskiner och annan nödvändig utrustning.

– Det är bra att kraven är hårda, då sållas oseriösa aktörer bort. Men det är väldigt svårt att uppfylla de krav som ställs i upphandlingsunderlaget, säger Peter Henriksson.

Thomas Fager, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Falkenberg bekräftar problemet med stora upphandlingar som är en konsekvens av att Arbetsförmedlingen är en myndighet.

–Det är helt klart svårare att göra lokala upphandlingar i dag. Små saker blir till stora upphandlingar.

ANNONS

Hittills har detta inte påverkat samarbetet med Resurscenter och andra lokala aktörer i Falkenberg som arbetar för att hjälpa dem som är långt ifrån arbetsmarknaden att få ett jobb eller börja studera.

–Det kan bli ett problem om det efter en upphandling dyker upp en konkurrent i Falkenberg. I dag finns inte det. Vi har ett bra samarbete med Resurscenter och jag känner att vi kommer att fortsätta att ha det, säger Thomas Fager.

I dag arbetar Arbetsförmedlingen med Resurscenter utan upphandling och har möjlighet att göra individuella lösningar.

–Resurscenter är en ideell förening som verkar utan vinstintresse. Det känns bra, tycker jag.

För att lyfta problemet har styrelsen för Resurscenter kontaktat Hans Hoff (S), riksdagsman för Socialdemokraterna. Han har ställt en fråga till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson för att få svar på vilket sätt hon kommer att agera för att det lokala inflytandet över verksamheten ska vara kvar.

–Generaldirektören har sagt att det ska finnas lokalt inflytande, men det gör det inte. På lokal nivå finns kännedomen om verksamheten. Den får vi inte förlora. Det måste finnas ett individperspektiv på hur vi använder skattepengarna, säger Hans Hoff.

ANNONS