Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Stadshuset är ett exempel på bra tillgänglighet för funktionshindrade. Men tillgängligheten behöver förbättras rent allmänt.

Centern vill värna allas delaktighet

I en motion till kommunfullmäktige vill Centerkvinnorna införa ett tillgänglighetsbegrepp för kommunens nämnder och styrelser. Delaktighet och tillgänglighet ska bli en självklarhet.

– Tillgänglighetsbegreppet ska genomsyra hela kommunens organisation och i likhet med miljömålen vara ett fundament som man ska ha i bakhuvudet när beslut fattas, säger Maria Larsson (C) som är en av de som ställer sig bakom motionen.
"Full delaktighet är ett centralt begrepp inom funktionshinderområdet. Delaktighet handlar om möjligheten för alla oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden".

Inkluderande samhälle

Så inleds motionen där målet, enligt Maria Larsson, är att få till ett mer inkluderande samhälle.
– Tjänstemän och politiker ska ha på sig sina tillgänglighetsglasögon när ett beslut fattas. Vi vill att det ska vara självklart att tänka så här vilket inte är verklighet i dag.
I motionen yrkar man alltså för att ett tillgänglighetsbegrepp ska finnas inskrivet i alla nämnder och organisationer som kommunen ansvarar för i likhet med exempelvis miljömålen. Samt att effekten av det årligen borde utvärderas.

Värnar alla lika rätt

Dessutom vill man införa en tillgänglighetsguide där platser, inrättningar, servicelokaler och liknande ska finnas listade.
– Vi i Centerpartiet värnar allas lika rätt och värde och då ska alla kunna vara delaktiga i samhället, säger Maria Larsson.
I motionen står det även att många kommuner redan har begreppet inskrivet, med grannkommunen Halmstad som exempel.

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här