C positiva till bastuanläggning på Bacchus i Falkenberg

Centerpartiet har lämnat in en motion om att etablera en bastuanläggning längst ut på Bacchus väg. Tanken är att Falkenbergs kommun erbjuder en lokal badförening att bli ansvariga för driften och att föreningen dessutom bygger bastun med egna medel.