Brister i arbetet med elevers frånvaro

Upptäcker, följer och hanterar barn- och utbildningsnämnden skolelevers frånvaro? Det ville kommunens revisorer ha svar på. Svaret de fick var långtifrån tillfredsställande.