Fabos fastigheter på Ginstvägen är i stort behov av upprustning. Man vill sälja den ena för att renovera den andra och  bygga nya hyresrätter i Skogstorp.
Fabos fastigheter på Ginstvägen är i stort behov av upprustning. Man vill sälja den ena för att renovera den andra och bygga nya hyresrätter i Skogstorp. Bild: Ola Folkesson/Arkiv

Bostäder på Ginstvägen ser ut att säljas trots allt

För tre år sedan sade socialdemokraterna blankt nej till att Fabo skulle sälja två hyresfastigheter med sammanlagt 60 lägenheter på Ginstvägen i Skogstorp. Men nu ger man klartecken till att sälja den ena fastigheten.

ANNONS
|

När frågan togs upp för tre år sedan var socialdemokraterna starkt kritiskt till förslaget att sälja ut de båda fastigheterna till privata ägare. Fabo tog också så småningom tillbaka förslaget för vidare utredning.

S sade nej den gången med motiveringen att det skulle leda till höjda hyror och drabba många barnfamiljer som har det tufft ekonomiskt. Man påpekade också att det är ett invandrartätt område och viktigt för integrationen. Att det kommunala bostadsbolaget därmed har ett socialt och bostadspolitiskt ansvar.

Två alternativ

Nu har Fabo tagit fram ett nytt förslag med två alternativ. Ett där båda fastigheterna totalrenoveras (båda har ett stort renoveringsbehov). Det andra att man säljer den ena fastigheten (Skogstorp 4:170) och renoverar den andra (Skogstorp 3:149).

ANNONS

Falkenbergs stadshus och kommunstyrelsen har sagt ja till alternativ två att sälja den ena fastigheten och nu kan S tänka sig att sälja den ena fastigheten.

Hur kommer det sig att ni ändrat er nu?

– Köparen av Ginstvägen ska ta ett socialt ansvar. Summan vi får från försäljningen går till de nya lägenheterna i Skogstorp. Vi renoverar ett hus, säljer ett och bygger ett nytt, säger Fabos styrelseordförande Christina Johansson (S).

Några intressenter har anmält sig att köpa fastigheten och det högsta budet ligger på 30,8 miljoner. I och med att köpesumman överskrider 30 miljoner måste kommunfullmäktige godkänna köpet och ärendet ska upp vid tisdagens sammanträde.

Kommunfullmäktige beslutar

I kommunstyrelsen var det bara vänsterpartiet som markerade mot en försäljning och tyckte att man skulle behålla båda fastigheterna med samma argument som S hade i förra vändan. V har ingen ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen och kunde därmed inte reservera sig mot beslutet. Men ersättaren lät göra en protokollsanteckning då hon anser att försäljningen är orättvis för de boende.

– Det bor mycket barnfamiljer i området och finns risk för renovräkningar. Det har skett i Stockholm och Göteborg att man renoverat så att det blivit så dyrt att folk tvingats flytta.I dag kostar det drygt 6000 kronor i kallhyra att bo i husen och Fabo räknar med en hyreshöjning på 46 procent och då hamnar man runt 9000. Jag kommer att reservera mig mot beslutet i fullmäktige, säger Anita Gidén (V).

ANNONS

LÄS MER: S motståndare till att Fabo säljer ut

LÄS MER: Fabo gör ny analys om att sälja Ginstvägen

LÄS MER: Fabo vill sälja ut på Ginstvägen

ANNONS