Bondefamiljen flyttade till Falkenberg från Nederländerna

2023 var inget ljust år för de svenska lantbrukarna. Mjölkböndernas lönsamhet har gått ned betydligt under året enligt en rapport från Ludvig & Co. Trots det valde den nederländska familjen de Vor att lämna sitt hemland för att satsa på mjölkproduktion i Sverige.