Bolaget ”Assistans för dig” använde falsk signatur i årsredovisning

I årsredovisningen för 2021 hade bolaget ”Assistans för dig” förfalskat revisorns namnteckning och än saknas räkenskapsmaterial för året efter. Under perioden fakturerade bolaget strax över 2,8 miljoner kronor till Falkenbergs kommun.