Beslutet klart: Humana får stanna fyra år till i Falkenberg

Humana får fortsätta driva äldreboenden i Falkenberg i fyra år till. Politikerna var eniga i sitt beslut, men hade de haft större budget hade utfallet kunnat bli ett annat.
– Det har funnits brister, säger Andreas Engebrethsen (S), ordförande i socialnämnden.