Beslutet: Anrika kvarteret Måsen i centrum ska renoveras

Politiska styret vann striden om kvarteret Måsen, nu står det klart att husen ska renoveras för 108 miljoner kronor. Ett ekonomiskt haveri menade moderaterna, ett nödvändigt ansvarstagande ansåg styret.