Berte Qvarn förutspår konkurrens om skörden i höst

Stora delar av årets skörd som skulle ha blivit mjöl har blivit nedklassad till fodervara. Det betyder att konkurrensen om mjölråvara ökar, vilket i sin tur kan påverka matpriserna.