Behandlingshem för unga öppnar i Trustorp

Ett nytt ungdomshem, ett behandlingshem för ungdomar med psykosociala problem, öppnar i trakten av Vessigebro i början av nästa år. Peter Andersson Piltz, socionom från Göteborg, ska driva verksamheten på sin inköpta fastighet i Trustorp, Vessigebro.

ANNONS
|

– Jag väntar på länsstyrelsens godkännande i januari och räknar med att komma igång ganska snabbt därefter, säger 27-årige Peter Andersson Piltz som har yrkeserfarenhet från flera ungdomshem, bland annat Fagareds i Lindome söder om Göteborg.

Socialnämnden i Falkenberg har tillstyrkt, men tillståndet ges av länsstyrelsen som knappast kommer att ha några invändningar.

Det är ingen stor verksamhet, utan tanken är att ge plats åt fyra ungdomar mellan 13 och 20 år, som behöver få ordning på sin vardag. Idén är, precis som när det gäller andra liknande ungdomshem, att socialtjänsten i olika kommuner ska vända sig till ungdomshemmet och köpa vårdplatser, på kortare eller längre tid. Placeringarna kommer antingen att vara frivilliga eller ske med tvång enlig Lagen om vård av unga (LVU).

ANNONS

– Det genomsnittliga priset i Sverige för en sådan här placering ligger på 3 100 kronor per dygn, men vi räknar med att i normalfallet lägga oss på 2 300 kronor, säger Peter Andersson Piltz.

Han är i startgroparna och är ungefär klar med vilken personal han ska ha. Själv blir han föreståndare för verksamheten. Ungdomarna kan komma från olika delar av landet. Hur snabbt de fyra platserna kommer att vara fyllda är dock osäkert, ofta blir det en successiv start.

Den allmänna trenden i dag är att kommunerna försöker begränsa sina placeringar på ungdomshem, både av ekonomiska och vårdideologiska skäl. Hellre vill man placera ungdomar i familjehem. Privata ungdomshem kan ha svårt att fylla sina platser.

Men Peter Andersson Piltz menar att de privata mindre ungdomshemmen fyller en viktigt professionell uppgift, när familjehemmen behandlingsmässigt inte räcker till och de större statliga ungdomshemmen har begränsade resurser.

ANNONS