Befolkningstillväxten mattas av i Falkenberg

Senaste aktuella siffran över Falkenbergs kommuns folkmängd är 47093 invånare. Falkenberg har haft en stabil befolkningstillväxt under lång tid. Men nu visar nya siffror på en lägre befolkningsökning än tidigare.