Banan alltför förfallen

Skateboardbanan vid Automobilen är i för dåligt skick för att utses till byggnadsminne, anser länsstyrelsen.

ANNONS
|

Sommaren 1978 lät ägaren till dåvarande nöjesanläggningen Automobilen, ”Skjort-Olle” Andersson, bygga en skateboardbana. Det handlade om vad som på fackspråk kallas en ”snakerun”, en 35 meter lång, slingrande och sluttande betongbana i hästskoform.

Betongbanan var den förs­ta av två som byggdes i Sverige på sjuttiotalet, och den enda som finns kvar. Den tillhör den första generationens parker, som ”sökte efterlikna vågsurfingens böljande havsyta genom mjuka bågformer och övergångar mellan vågdal och topp”, skrev docenten i etnologi vid Lunds Universitet, Lars-Eric Jönsson, och doktoranden i kulturvård vid Göteborgs Universitet, Gunnar Almevik, till länsstyrelsen för mer än två år sedan.

De hävdade att banan har ett ”högt historiskt dokumentvärde” och ett högt upplevelsevärde. ”Automobilens snakerun är kort sagt en omisskännlig del i det moderna samhällets kulturarv”, skrev de och föreslog att anläggningen skulle förklaras som byggnadsminne.

ANNONS

Så blir det inte. Länsstyrelsen har funderat länge och väl, men kommit till slutsatsen att banan är alltför förfallen och att det saknas förutsättningar för att långsiktigt bevara banan som byggnadsminne.

ANNONS