Badhusparken- ett svart hål

Centrum ska leva även på kvälls- och nattetid. Vad behövs för att det ska bli möjligt? Bättre kollektivtrafik, mer belysning och bättre samverkan i centrum är några förslag.