Bad i jacuzzi på Bacchus i Falkenberg avgjort i domstol

Husen på Bacchus i Falkenberg har alla en takterrass där det finns en jacuzzi för bostadsföreningarnas medlemmar. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen fick kännedom om badandet som nu har gått hela vägen till domstol.
– Vi vet inte om någon har gått till kommunen för att de är avundsjuka. Det här är inte värre än att ha en privat jacuzzi i trädgården, säger en i föreningen.