Älgkris ställer in jakten i Falkenberg

Det råder brist på älg i Falkenberg. Därför väljer man att göra som exempelvis jaktlagen i Viske – hoppa över årets jakt.
– Vid inventeringar har vi haft tre älgar per tusen hektar och då är älgen inte jaktbar, säger Fredrik Jonsson.