20 jobb räddas när Nordic Tank får nya ägare

Sex lokala delägare bildar bolag och tar över en del av det konkursdrabbade Nordic Tank, mer känt som Interconsult. Därmed räddas ett 20-tal jobb på företaget i Falkenberg.

ANNONS
|

Den nya ägarkonstellationen består av tre personer från Nordic Tank (Interconsult) och tre från företaget FA-Tec i Falkenberg som bland annat är specialiserat på plåtbearbetning.

– Vi har haft ett långvarigt samarbete med Interconsult där vi tillverkat detaljer till deras produkter. Därför känner vi företaget väl, säger Jonas Källström, vd för FA-Tec och en av dem som nu går in som delägare i det nya bolaget.

Men det är alltså inte hela verksamheten som man har köpt av konkursförvaltaren.

– Vi har tittat på vad som är den konkurrenskraftiga delen av företaget och det är miljöfordonen, säger Magnus Nielsen, tidigare operativ chef för Nordic Tank och nu delägare och vd i det nya bolaget.

ANNONS

Nordic Tank har haft två väsentliga delar i sin tillverkning och försäljning, dels transporttankar för bulk som monteras på lastfordon, dels tankar för slamsugning och annat omhändertagande av miljöfarligt avfall som på motsvarande sätt monteras på fordonschassier.

Det är den senare delen som de nya ägarna har sett som möjlig att driva vidare, och där man räknar med en årsomsättning på 40 miljoner kronor 2017.

– När det gäller bulk så har det varit svårt att hävda sig i den internationella konkurrensen, inte minst gentemot serietillverkning i större skala i Tyskland, säger Håkan Bengtsson, säljare på Nordic Tank och delägare i det nya bolaget.

– Men läget är annorlunda när det gäller miljöfordonen, där vi i dag också har en orderstock som gör att vi redan är sysselsatta hela året ut, tillägger han.

Tills vidare är det nya bolaget inregistrerat som Miljöteknik i Falkenberg AB, men man äger varumärket Interconsult och syftet är på sikt att det namnet även ska bli företagets – vilket därmed innebär ett igenkännande.

De tre delägarna från FA-Tec – Jonas Källström, Nisse Blom och Leif Bruhn – blir majoritetsägare i bolaget. Magnus Nielsen, Håkan Bengtsson och Jörgen Larsson från Nordic Tank har en mindre ägarandel.

ANNONS

FA-Tec tar över själva tillverkningen av transporttankarna till miljöfordonen, medan det nya bolaget blir ett monterande, konstruerande och säljande företag. De 20 anställda, delägarna inräknade, börjar sina nya jobb under augusti. De flesta av dem kommer att jobba i det nya bolaget, men någon eller några förstärker FA-Tec.

– Samtliga är tidigare anställda från Nordic Tank, och förutsatt att personerna har tillräckliga kvalifikationer för de här jobben så har vi följt turordningen, säger Magnus Nielsen.

Jonas Källström betonar att hela affären, där man inte vill ange köpesumman, har präglats av ett gott samarbete med konkursförvaltaren Anders Ericson, med Falkenbergs Sparbank som långivare och med facket.

Vid konkursen hade Nordic Tank ett 60-tal anställda, så det är ungefär en tredjedel av jobben som har kunnat räddas. Nordic Tank har på senare år ägts av ett finländskt bolag. För första gången på många decennier blir det nu lokala ägare till företaget.

Dock kommer företaget att flytta från sina nuvarande och alltför stora industrilokaler vid Sanddynevägen.

– Vi drar igång verksamheten där, men före vintern ska vi flytta till andra lokaler, säger Magnus Nielsen.

– Och även om inte lösningen är helt klar så kommer det att bli lokaler i anslutning till FA-Tec på Kvekatorpsvägen, säger Jonas Källström.

ANNONS

Därmed är det oklart vad som ska hända med det stora industriområde som företaget lämnar efter sig och där verksamheten startade i slutet på 1940-talet med företaget Christian Olssons tillverkning av järnvägsvagnar. Fastigheten ägs av ett konkursat bolag inom den finländska koncern som tidigare ägde Nordic Tank.

ANNONS