Facket: "Vi ser inga åtgärder"

Genom att jobba smartare ska beroendet av hyrpersonal minska, säger regionens personaldirektör. Men Vårdförbundet efterfrågar mindre prat och mer verkstad.

ANNONS
|

Camilla Tellström, ordförande i Vårdförbundet Halland, är trött på att regionen använder kortsiktiga lösningar som tillfälliga bonussystem och hyrpersonal för att lösa luckor i vården.

– Arbetsgivaren säger att ambitionen är att minska beroendet av bemanningsföretag i vården, men vi ser inga åtgärder för det. Det behövs aktiva åtgärder för att rekrytera och behålla personal. Då gäller det att regionen är en god arbetsgivare, säger hon.

Att det är brist på sjuksköterskor köper hon inte. Sjuksköterskor finns, men de kommer till Halland först när det finns bra villkor för personalen, framhåller hon.

- Det krävs gott ledarskap, så att all personal blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Och det behövs en tydlig plan för löneutvecklingen, så att man verkligen ser att lönen kommer att öka om man stannar kvar.

ANNONS

Hon framhåller att det finns flera bra exempel i dag, som borde vara vägledande för hela regionen.

På infektionskliniken i Halmstad får all personal en erfaren mentor, och nya sjuksköterskor rekryteras i januari - i god tid före sommaren. På IVA i Halmstad har personalen större inflytande över sitt schema, och får lägre veckoarbetstid när de jobbat natt.

- Det handlar mycket om möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation, säger hon.

Camilla Tellström ser flera problem med användandet av bemanningsföretag.

- Det är den fasta personalen som utvecklar och driver en arbetsplats framåt. Och det är inte roligt som fastanställd att de kollegor som kommer in tillfälligt tjänar dubbelt så mycket som du, säger hon.

Cristine Karlsson, Region Hallands personaldirektör, instämmer i att användandet av bemanningsföretag är problematiskt. Men det är främst den bristande kontinuiteten för personal och patienter hon syftar på - inte de ökade kostnaderna.

- Visst, det påverkar ekonomin, men det är 1,7 procent av våra totala kostnader för bemanning som går till bemanningsföretag. Det är inte en så stor andel av lönesumman, säger hon.

Varför andelen hyrpersonal ökat de senaste åren ser Cristine Karlsson flera skäl till. Hon pratar om ett systemfel i vården, som ökar personalbehovet. Det ska regionens så kallade framtidsarbete motverka.

ANNONS

– När vi når det vi vill i framtidsarbetet tror vi inte att vi kommer ha brist på sjuksköterskor, säger hon.

I korthet handlar framtidsarbetet om att jobba smartare, så att vårdflödet blir bättre och rätt person gör rätt sak.

– Det finns en stor potential i att använda kompetenser på rätt sätt. Det finns arbetsuppgifter som andra kan göra i stället för läkare och sjuksköterskor. Vi kan också automatisera många processer, och förbättra vårdinformationssystemet. I dag får vi ständiga rapporter om att personal måste dubbelarbeta när olika system och register inte hänger ihop, säger hon.

Enligt facket är lön och arbetsmiljö avgörande för att kunna rekrytera personal. Hur ser du på det?

- Det är såklart en del av sanningen. I framtidsarbetet jobbar vi med verksamhetsstrategin Lean, som innebär att medarbetarna får möjlighet att engagera sig och driva förbättringsarbete. Vi tittar också på olika förslag för att få ner sjukfrånvaron.

Är sjuksköterskornas löner rimliga?

- Lönen är viktig, men inte en så avgörande faktor som en del vill påstå. Vår ambition är att lönerna i Halland ska ligga i nivå med länen runtomkring. Enligt min syn är lönerna rimliga.

ANNONS