Från och med mitten av år 2020 begränsas maxhastigheten på alla nya Volvobilar till 180 kilometer i timmen.
Från och med mitten av år 2020 begränsas maxhastigheten på alla nya Volvobilar till 180 kilometer i timmen.

Volvo sänker hastigheten för att rädda liv

Från och med mitten av år 2020 begränsas maxhastigheten på alla nya Volvobilar till 180 kilometer i timmen. Åtgärden görs för att rädda liv. Samtidigt innebär AI-tekniken inskränkningar i människors fria val.

ANNONS
|

- Det finns ingen anledning till att en bil ska gå att köra i mer än 180 kilometer i timmen, säger Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars.

Hastigheten begränsas med hjälp av elektronisk avreglering. Förutom att begränsa maxhastigheten undersöker företaget hur farthållningssystem kan kombineras med så kallade geostaket (eller "geofencing") för att automatiskt begränsa hastigheten vid exempelvis skolor och sjukhus. För att komma vidare med säkerhetsarbetet måste även andra riskfaktorer som alkohol och distraktioner tacklas.

ANNONS

Väntar kraftiga reaktioner

Enligt Samuelsson är det viktigt att starta en diskussion kring hur ny teknik som implementeras för att förbättra säkerhet samtidigt innebär inskränkningar i människors fria val och beteenden.

- Med övervakning och AI-teknik skulle du kunna fånga upp distraktion och drog- eller alkoholpåverkan. Du kan också ha betydligt mer övervakad hastighetsbegränsning, men då kommer du att få reaktioner som är mycket kraftigare än vi får nu.

Höga hastigheter har ett direkt samband med dödlighet. Vid en frontalkollision är risken att dödas cirka 25 procent vid 80 kilometer i timmen. Vid 100 kilometer i timmen har risken ökat till 90 procent, enligt siffror från Trafikverket.

Mänskliga faktorn

- Skulle alla hålla hastighetsgränsen skulle vi lågt räknat rädda hundra liv per år och skulle man sänka medelhastigheten med en kilometer i timmen räddas femton liv per år, säger Maria Krafft, måldirektör för trafiksäkerhet på Trafikverket.

ANNONS

Enligt Anders Norén, teknisk säkerhetschef på branschorganisationen Bil Sweden beror cirka 90 procent av alla trafikolyckor på den mänskliga faktorn. Tekniska assistentsystem, som antisladdsystem, även kallat ESP har sedan de infördes väsentligt minskat antalet döda och skadade i trafiken.

Nya assistentsystem som nödbromsningssystem, adaptiv farthållare och filhållningssystem fungerar olycksförebyggande och kan kopplas samman.

Hastigheten påverkan miljön

- På sikt kommer vi att se automatiserade och uppkopplade fordon, som leder till självkörande och i förlängningen helt förarlösa fordon. Det kommer även att få återverkan på miljön i och med att du kan få bättre trafikflöden och bilen anpassar sig naturligtvis till gällande hastighetsbegränsningar.

Enligt Maria Krafft resulterar överhastigheter i utsläpp av cirka 320000 ton koldioxid om året, vilket är cirka 50 procent av de utsläpp som inrikesflyget gör varje år.

Att köra med lägre hastighet och med färre accelerationer och inbromsningar minskar förutom koldioxidutsläppen även mängden partiklar som uppstår vid slitage av däck, vägbana och bromsar.

TT

Fakta: Maxhastigheter i Europa (standardgränser)

Land Hastighet (km/h)

Österrike 130

Belgien 120

Bulgarien 140

Danmark 130

Estland 90

Finland 120

Frankrike 130

Grekland 130

Irland 120

Italien 130

Kroatien 130

Litauen 130

Luxemburg 130

Nederländerna 130

Norge 100

Polen 140

Portugal 120

Rumänien 130

Schweiz 120

Slovakien 130

Slovenien 130

Spanien 120

Storbritannien 112

Sverige 110

Tjeckien 130

Tyskland Obegränsad

Ungern 130

Källa: EU-kommissionen

ANNONS