Volvo Cars och Northvolts batterifabrik börjar byggas

Nu drar bygget igång av den nya, stora batterifabriken som Volvo Cars och Northvolt uppför bredvid Torslandafabriken. Det gemensamma bolaget har anställt ett par hundra personer, men kommer på sikt att bli 3 000.
Bolaget har också en tydlig plan för när produktionen ska kunna vara igång.