Konjunkturinstitutet ser dämpad ekonomi. Arkivbild.
Konjunkturinstitutet ser dämpad ekonomi. Arkivbild.

Sveriges sötebrödsdagar är över

Sötebrödsdagarna är över för denna gång. Sveriges ekonomi bromsar nu in på bred front.

ANNONS
|

Osäkra hushåll bidrar till att sätta punkt för tillväxtfesten, enligt en barometerindikator från KI för maj som faller till 99,8 från 102,5 i april. Det är första gången sedan 2015 som indikatorn hamnar under 100.

Nolltillväxt i första kvartalet

När det gäller tillväxten räknar Ylva Hedén Westerdahl med en nolltillväxt under årets första kvartal jämfört med kvartalet före. Det är en markant inbromsning från 1,2 procent under fjolårets fjärde kvartal.

Statistiska centralbyråns första beräkning publiceras i morgon förmiddag och inför den räknar Nordeas ekonomer med en kvartalstillväxt på 0,1 procent.

- Att industrin saktar in och att exporten ska gå trögt i år ligger redan i många prognoser. Så det är egentligen inte förvånande. Det man kan vara orolig över är att hushållen är bekymrade. När de är det brukar de hålla hårt i plånboken, säger Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson.

ANNONS

För helåret är svensk ekonomi på väg mot det sämsta tillväxtåret sedan 2012 med en tillväxt på 1 procent i år. Och uppgången 2020 blir svag, 1,5 procent, enligt Nordeas prognoser.

- Det är ett blekt 2019. Det handlar om att både exporten kommer att gå trögt samtidigt som hushållens konsumtion ökar långsamt, säger Isaksson.

Ingen dramatik

Han ser dock ingen dramatik i utvecklingen.

- Än så länge är det ingen egentlig lågkonjunktur vi ser framför oss, utan en inbromsning från en stark nivå.

Skulle det bli en mer påtaglig lågkonjunktur finns det utrymme för finanspolitiska stimulanser, enligt Isaksson. Han tror det i så fall skulle kunna fattas beslut om att tidigarelägga investeringar i infrastruktur.

Skattesänkningar skulle också kunna användas, fast det är mer ideologiskt känsligt – precis som eventuella höjda ersättningsnivåer i a-kassan.

- Men man ska inte ha en övertro på vad finanspolitiken kan åstadkomma, säger Isaksson.

ANNONS

Åtgärder kräver tydliga motiv och tar sedan ofta lång tid att sjösätta.

- Visst kan man om det blir en ny lågkonjunktur vidta åtgärder på kort sikt, det är välkommet. Men jag tror inte man ska hoppas allt för mycket på det.

Beredskap finns

Regeringen sänkte i april sin tillväxtprognos för i år och nästa år till 1,6 procent, vilket skulle vara den lägsta nivån sedan 2013. Det kan jämföras med en tillväxt på 2,3 procent i fjol.

- Vi får se vad det kommer för siffror. Signalerna har gått åt lite olika håll på senare tid, säger finansminister Magdalena Andersson (S) inför onsdagens BNP-statistik.

- En finansminister ska alltid vara oroad. Men Sverige har ordning och reda på sina statsfinanser, tillägger hon.

ANNONS

Andersson ser beredskapen för större bakslag som god, med låg statsskuld och vad hon beskriver som ordning och reda i statsfinanserna.

- Just nu är det där hypotetiska frågor, men det som man vanligtvis använder i kraftiga nedgångar är ytterligare resurser till kommuner och landsting och olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, säger hon.

TT

Fakta: KI:s barometer faller under 100

Statliga Konjunkturinstitutets månatliga barometerindikator sjönk i maj till 99,8, från 102,5 månaden innan. Myndigheten beskriver det som ett normalt stämningsläge i den svenska ekonomin.

För tillverkningsindustrin har läget försämrats stadigt sedan september i fjol, men ligger ändå fortsatt något över det historiska genomsnittet.

Hushållen har också blivit mindre optimistiska. Indikatorn sjönk med 4,5 enheter till den lägsta nivån på över sex år.

"Nedgången är en följd av en dämpning i inställningen till den egna ekonomin och till kapitalvaruinköp", skriver Konjunkturinstitutet.

Källa: Konjunkturinstitutet

Fakta: Tillväxten på väg ned

Samtliga prognosmakare räknar med en rejäl inbromsning i konjunkturen i år. Konjunkturinstitutet (KI) tror på en tillväxt på 1,5 procent i år och 1,6 procent 2020. Regeringens prognoser är snarlika, på 1,6 procent per år, medan storbanken Nordeas ekonomer räknar med att tillväxten faller till 1 procent i år och ökar till 1,5 procent 2020.

Nedgången sätter punkt för en epok präglad av högkonjunktur och ökat resursutnyttjande.

Årtal Tillväxt i procent

2018 2,3

2017 2,1

2016 2,7

2015 4,5

2014 2,6

Källa: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet

ANNONS