Svensk tillväxt ser ut att hålla i sig

Tillväxten är betydligt starkare än normalt i svensk ekonomi, enligt Konjunkturinstitutet (KI). Barometerindikatorn har lyft till den högsta nivån på sex år.

ANNONS
|

Indikatorn lyfte till 114,1 i november, upp från 113,4 i oktober, skriver KI i ett pressmeddelande. Med lyftet har barometerindikatorn stigit till den högsta nivån sedan 2011, vilket tog många analytiker på sängen.

Snittprognosen låg inför publiceringen på en nedgång för indikatorn till 111,9.

Detta indikerar att svensk tillväxt kommer att vara fortsatt stark under fjärde kvartalet i år, trots att många bedömare räknat med en inbromsning. Enligt Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson motsvarar den nya högre nivån för barometerindikatorn en tillväxt i årstakt på 6 procent.

Övervärderat tillväxten

Under det gångna året har dock indikatorn övervärderat den faktiska tillväxten, tillägger han i en kommentar.

ANNONS

Tillverkningsindustrin och detaljhandeln bidrar positivt och hushållens konfidensindikator stiger för andra månaden i rad, från 105,9 till 108,0, enligt KI.

Lyftet för hushållens konfidensindikator går också på tvären med marknadens förväntningar. Snittprognosen visade att den skulle sjunka.

"Hushållen bedömer dessutom risken att själv bli arbetslös som den lägsta på sexton år", skriver KI.

Lägre inflationsförväntningar

Samtidigt pressas inflationsförväntningarna nedåt. Enligt KI:s enkät räknar hushållen i genomsnitt med en inflation på 2,3 procent om ett år. Det kan jämföras med 2,8 procent i oktober.

Kort efter KI:s barometerindikator redovisade Statistiska centralbyrån (SCB) BNP-beräkningar för tredje kvartalet. De visade på en tillväxt jämfört med kvartalet före på 0,8 procent och i årstakt på 2,9 procent.

TT

Fakta: Högsta nivån sedan 2011

Konjunkturinstitutets barometerindikator steg till 114,1 i november, upp från 113,4 månaden före. Novembernivån är den högsta sedan 2011.

Hushållens konfidensindikator lyfte till 108,0, mot 105,9. Såväl synen på makroekonomin och den egna ekonomin stärktes.

Förväntad inflation om tolv månader sjönk till 2,3 procent, ned från 2,8 procent i oktober.

Källa: Konjunkturinstitutet

ANNONS