BNP-utvecklingen per kvartal jämfört med föregående period, 2019–2024, procent.
BNP-utvecklingen per kvartal jämfört med föregående period, 2019–2024, procent. Bild: Anders Humlebo

Svensk ekonomi växer bättre än väntat

Svensk ekonomi lyfter. Tillväxten blev oväntat stark i första kvartalet.
Men hushåll och företag som hoppas på räntesänkningar kan det vara en dålig nyhet.
– Det höjer ribban lite, säger Olle Holmgren, chefsstrateg på SEB om sannolikheten för att Riksbanken sänker styrräntan i juni.

ANNONS

Jämfört med preliminära beräkningar och proffsens bedömningar var tillväxten i första kvartalet på 0,7 procent mot kvartalet före oväntat stark.

Vändningen uppåt följer på nolltillväxt och minuskvartal under merparten av 2023 – ett år som summeras till minus 0,2 procent.

– Vi trodde det skulle komma en viss uppjustering, men det blev ganska mycket mer än väntat, säger Olle Holmgren.

Försvars- och energiinvesteringar

Hushållens konsumtion dämpas fortfarande av höga räntor och bostadsinvesteringarna fortsätter att falla. Men det investeras mycket – i till exempel maskiner, byggen utanför bostadssektorn, vägar och järnvägar.

– Investeringar går bra och offentlig konsumtion ökar lite mer. Det är kopplat till försvars- och energiinvesteringar. Sedan var det en ganska stor uppgång för tjänsteexporten, säger Holmgren.

ANNONS

SEB har i dagsläget en tillväxtprognos på 0,5 procent för 2024. Men om den tillväxttakt som Statistiska centralbyrån (SCB) nu har uppmätt för första kvartalet skulle hålla i sig framöver skulle tillväxten i år hamna kring 1 procent.

– Vi kommer inte tolka den här siffran så hårt utan räknar med att en del kan slå tillbaka under andra kvartalet, säger Holmgren.

Men en lite uppjustering kan behövas av prognosen, tror han.

– Man kan överväga ett par eller tre tiondelar.

Kan höja ribban lite

När det gäller den nya tillväxtsiffrans effekt på Riksbankens räntebeslut framöver tror han inte effekten blir så står som effekten av de inflationssiffror för maj som SCB ska redovisa om två veckor.

Han håller fast vid sin prognos om att Riksbanken sänker styrräntan tre gånger till i år, ned till 3,00 procent i slutet av 2024.

Riksbankens egna räntebana liksom prissättningen på räntemarknaden pekar mot två sänkningar till 3,25 procent.

– Jag tror inte att dagens BNP-siffra kommer att ändra det budskapet. Men det höjer ju ribban lite för att sänka i juni. Men den såg vi ändå inte, från början.

Riksbanken, som sänkte räntan för första gången på åtta år tidigare i maj, ska lämna sitt nästa räntebesked den 27 juni.

ANNONS

Fakta: Kronan rörde sig marginellt

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,7 procent i första kvartalet jämfört med kvartalet före, enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Ekonomerna hade i snitt räknat med oförändrad BNP, enligt Bloombergs sammanställning. Men marknadsreaktionerna blev ändå ganska små, kronan rörde sig marginellt på dollarn.

Hushållens konsumtion sjunker dock fortfarande, minus 0,3 procent, liksom hushållens reala disponibla inkomst.

Under fjärde kvartalet var BNP oförändrat jämfört med föregående kvartal, enligt reviderade siffror.

Även på årsbasis har svensk BNP vänt upp på positiv mark igen, plus 0,7 procent jämfört med första kvartalet i fjol. Under fjärde kvartalet låg tillväxttakten på årsbasis på minus 0,6 procent.

Källor: Bloomberg, SCB

ANNONS